POKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ

POKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila rozhodnutie, ktorým potvrdila uloženú pokutu 66 000 Eur pre CK HECHTER. Inšpektormi SOI bolo v dňoch 29.06.2016, dňa 04.07.2016, dňa 18.07.2016 a dňa 25.07.2016 zistené, že účastník konania nedodržal zákaz používať nekalé obchodné praktiky. Zároveň bolo zistené, že došlo k preukázateľnému porušeniu vydaného predbežného opatrenia č. 2069/04/2016 zo dňa 22.07.2016, uloženéhoPrečítať si viac oPOKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ[…]

SOI VARUJE PRED ĎALŠOU CESTOVNOU KANCELÁRIOU – SUNFLOWER TOURS

SOI VARUJE PRED ĎALŠOU CESTOVNOU KANCELÁRIOU – SUNFLOWER TOURS

SUNFLOWER TOURS s. r. o. predložil Slovenskej obchodnej inšpekcii dňa 19. 08. 2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávaným subjektmi organizujúcimi turistické služby Na základe výzvy Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj zo dňa 11.08.2016 doložila spoločnosť SUNFLOWER TOURS s.r.o. dňa 19.08.2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávanýmPrečítať si viac oSOI VARUJE PRED ĎALŠOU CESTOVNOU KANCELÁRIOU – SUNFLOWER TOURS[…]

SOI UPOZORŇUJE PRED KRYPTOMENAMY

SOI UPOZORŇUJE PRED KRYPTOMENAMY

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky niektorých spoločností, ponúkajúcich tzv. kryptomeny. Podstatou uvedených praktík je nabádanie spotrebiteľov, ktorí sa do systému zapojili, na masívny nábor nových členov. Ide o jednu z hlavných čŕt pyramídových hier, pri ktorých sú členovia systému vyplácaní z investícií nových členov. Spoločnosti ponúkajúce kryptomeny sa taktiež prostredníctvom sociálnych médií snažia propagovaťPrečítať si viac oSOI UPOZORŇUJE PRED KRYPTOMENAMY[…]

NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

To, že nekalé obchodné praktiky sú zakázané, vie snáď každý spotrebiteľ. Napriek tomu sa s nekalými obchodnými praktikami môže spotrebiteľ stretnúť každý deň. STALI STE SA OBEŤOU NEKALEJ OBCHODNEJ PRAKTIKY? POMÔŽEME VÁM. Ako ale rozpoznať nekalú obchodnú praktiku? Čo sa môže považovať za nekalú obchodnú praktiku a čo sa považuje za nekalú obchodnú praktiku vždy a za každýchPrečítať si viac oNEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY[…]

PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE ÚVERY

PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE ÚVERY

Pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov sa opäť sprísnili. Národná banka Slovenska dáva do pozornosti, že novelou zákona o spotrebiteľských úveroch (zákon č. 438/2015 Z. z.) prišlo koncom roka 2015 k zmenám niektorých zákonných pravidiel, ktoré platia pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Viaceré praktiky, ktoré teraz zákon zakazuje, NBS hodnotila aj podľa doterajšej úpravy ako praktiky, ktorými sa obchádzali zákonné pravidlá oPrečítať si viac oPRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE ÚVERY[…]

EXEKUOVANÝCH DÔCHODCOV PRIBÚDA

EXEKUOVANÝCH DÔCHODCOV PRIBÚDA

Počet dôchodcov, ktorí čelia exekúcii, narastá. Sociálna poisťovňa kráti už viac ako 30 tisíc dôchodkov, najčastejšie v prospech nebankových subjektov. Tie začala Národná banka po udelení licencií kontrolovať cez tajných agentov a má už aj prvé nálezy. Video dostupné tu:  

NBS:PROBLÉMY S NEBANKOVKAMI TRVAJÚ

NBS:PROBLÉMY S NEBANKOVKAMI TRVAJÚ

Nebankové spoločnosti môžu od 1. septembra 2015 poskytovať pôžičky, len ak majú licenciu od Národnej Banky Slovenska (NBS). Novú licenciu na poskytovanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek právoplatne získalo k 15.11.2015 22 nebankových spoločností, pričom v minulom roku bolo v registri veriteľov zapísaných viac než 250 nebankoviek. Hoci sa počet nebankoviek výrazne preriedil, neznamená to, žePrečítať si viac oNBS:PROBLÉMY S NEBANKOVKAMI TRVAJÚ[…]

M.BOHOŠ PRE BRATISLAVSKÝ KURIÉR

M.BOHOŠ PRE BRATISLAVSKÝ KURIÉR

S predsedom Združenia na ochranu práv spotrebiteľov Martinom Bohošom sme sa porozprávali o činnosti Spotrebiteľského právneho centra a o tom, s akými problémami sa spotrebitelia najčastejšie stretávajú a ako sa im dá pomôcť. Prečo ste sa rozhodli založiť Spotrebiteľské právne centrum, komu je prioritne určené a z čoho ho financujete? M.Bohoš: Myšlienka založiť občianske združenie zameranéPrečítať si viac oM.BOHOŠ PRE BRATISLAVSKÝ KURIÉR[…]