Šmejdi vo finančnom poradenstve skončia

Šmejdi vo finančnom poradenstve skončia

Posledný januárový deň sa stala nevídaná vec. Landes –direktor jednej obrovskej poradenskej siete na súde obhajoval, prečo klientom viac ako desaťročie predávali ako sporenie na dôchodok produkt, v ktorom klient nemal šancu dosiahnuť zhodnotenie peňazí. Veľmi mu to nešlo. Abnormálne vysoké poplatky požrali všetok výnos a mnohí klienti o svoje peniaze prišli. V strate skončila aj dôchodkyňa, ktorúPrečítať si viac oŠmejdi vo finančnom poradenstve skončia[…]

UPOZORNENIE NBS NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI PLUSTOCKS LIMITED

UPOZORNENIE NBS NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI PLUSTOCKS LIMITED

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti PLUSTOCKS LIMITED,  6 Cambridge Court, 210 Shepherds Bush Road, London, W6 7 NJ, Spojené kráľovstvo (ďalej aj ako „spoločnosť). Spoločnosť ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky. Spoločnosť PLUSTOCKS LIMITED ponúka zhodnotenie vkladov (investícií) klientov s vysokým výnosom prostredníctvom investícií do rôznych komodít ako káva, pšenica, platina ako aj investíciíPrečítať si viac oUPOZORNENIE NBS NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI PLUSTOCKS LIMITED[…]

ÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

ÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

Plénum ÚS SR rozhodovalo o návrhu Okresného súdu Košice II o tom, či je paragraf 5b zákona o ochrane spotrebiteľa v súlade Ústavou SR. Prihliadanie všeobecných súdov na premlčanie pohľadávok spoločností, ktoré si ich uplatňujú od svojich zákazníkov, podľa rozhodnutia sudcov nie je v súlade s ústavou. Pripomeňme si znenie sporného paragrafu: § 5b Orgán rozhodujúci oPrečítať si viac oÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA[…]

NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ

NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ

Okresný súd Košice I rozhodol o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 (predtým podnikajúcej aj ako Prvá československá poisťovňa, a.s. alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s.).[1] Národná banka Slovenska preto vydáva informáciu a odporúčanie pre finančných spotrebiteľov, klientov spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s. Vyhlásením konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne zanikajú poistné zmluvy uzatvorené poisťovňou alebo zaisťovňou ako poistiteľom. Národná banka Slovenska upozorňuje finančných spotrebiteľov, žePrečítať si viac oNBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ[…]

NBS: SPOLOČNOSŤ SHEDLIN JE V KONKURZE

NBS: SPOLOČNOSŤ SHEDLIN JE V KONKURZE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje investorov vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Strasse 369, 90471 Norimberg, Spolková republika Nemecko, IČO: HRA15670, že k dátumu zverejnenia tohto upozornenia vyhlasovateľ nepredložil Ročnú finančnú správu za rok 2016 NBS spolu s dokladmi o ich zverejneníPrečítať si viac oNBS: SPOLOČNOSŤ SHEDLIN JE V KONKURZE[…]

POZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“

POZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“

Národná banka Slovenska (NBS) považuje za potrebné informovať verejnosť aj o činnostiach subjektov, ktoré nepodliehajú jej dohľadu, a to s cieľom chrániť spotrebiteľa a tiež preto, že jednotné pravidlá pre oblasť crowdfundingu1)doteraz neboli prijaté. Cieľom pozície NBS k oblasti crowdfundingu je poskytnúť verejnosti aktuálne informácie o tejto oblasti a zároveň poukázať na možné riziká. A. Všeobecne o crowdfundingu Vo všeobecnosti pod pojmomPrečítať si viac oPOZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“[…]

NBS: UPOZORNENIE NA FOREX ROBOTY

NBS: UPOZORNENIE NA FOREX ROBOTY

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom, vývojom a distribúciou softwarových riešení, ktoré ponúkajú obchodovanie na trhu s cudzími menami tzv. FOREX. Ide o programové vybavenie známe aj pod názvom FOREX roboty, ktoré fungujú spravidla ako nadstavba pre štandardné obchodné platformy ako napr. populárny Metatrader. Na to, aby boli tieto FOREX roboty aktivované,Prečítať si viac oNBS: UPOZORNENIE NA FOREX ROBOTY[…]

SOI UPOZORŇUJE PRED KRYPTOMENAMY

SOI UPOZORŇUJE PRED KRYPTOMENAMY

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky niektorých spoločností, ponúkajúcich tzv. kryptomeny. Podstatou uvedených praktík je nabádanie spotrebiteľov, ktorí sa do systému zapojili, na masívny nábor nových členov. Ide o jednu z hlavných čŕt pyramídových hier, pri ktorých sú členovia systému vyplácaní z investícií nových členov. Spoločnosti ponúkajúce kryptomeny sa taktiež prostredníctvom sociálnych médií snažia propagovaťPrečítať si viac oSOI UPOZORŇUJE PRED KRYPTOMENAMY[…]

NBS:PROBLÉMY S NEBANKOVKAMI TRVAJÚ

NBS:PROBLÉMY S NEBANKOVKAMI TRVAJÚ

Nebankové spoločnosti môžu od 1. septembra 2015 poskytovať pôžičky, len ak majú licenciu od Národnej Banky Slovenska (NBS). Novú licenciu na poskytovanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek právoplatne získalo k 15.11.2015 22 nebankových spoločností, pričom v minulom roku bolo v registri veriteľov zapísaných viac než 250 nebankoviek. Hoci sa počet nebankoviek výrazne preriedil, neznamená to, žePrečítať si viac oNBS:PROBLÉMY S NEBANKOVKAMI TRVAJÚ[…]