Šmejdi vo finančnom poradenstve skončia

Šmejdi vo finančnom poradenstve skončia

Posledný januárový deň sa stala nevídaná vec. Landes –direktor jednej obrovskej poradenskej siete na súde obhajoval, prečo klientom viac ako desaťročie predávali ako sporenie na dôchodok produkt, v ktorom klient nemal šancu dosiahnuť zhodnotenie peňazí. Veľmi mu to nešlo. Abnormálne vysoké poplatky požrali všetok výnos a mnohí klienti o svoje peniaze prišli. V strate skončila aj dôchodkyňa, ktorúPrečítať si viac oŠmejdi vo finančnom poradenstve skončia[…]

UPOZORNENIE NBS NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI PLUSTOCKS LIMITED

UPOZORNENIE NBS NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI PLUSTOCKS LIMITED

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti PLUSTOCKS LIMITED,  6 Cambridge Court, 210 Shepherds Bush Road, London, W6 7 NJ, Spojené kráľovstvo (ďalej aj ako „spoločnosť). Spoločnosť ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky. Spoločnosť PLUSTOCKS LIMITED ponúka zhodnotenie vkladov (investícií) klientov s vysokým výnosom prostredníctvom investícií do rôznych komodít ako káva, pšenica, platina ako aj investíciíPrečítať si viac oUPOZORNENIE NBS NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI PLUSTOCKS LIMITED[…]

ÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

ÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

Plénum ÚS SR rozhodovalo o návrhu Okresného súdu Košice II o tom, či je paragraf 5b zákona o ochrane spotrebiteľa v súlade Ústavou SR. Prihliadanie všeobecných súdov na premlčanie pohľadávok spoločností, ktoré si ich uplatňujú od svojich zákazníkov, podľa rozhodnutia sudcov nie je v súlade s ústavou. Pripomeňme si znenie sporného paragrafu: § 5b Orgán rozhodujúci oPrečítať si viac oÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA[…]