POKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ

POKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila rozhodnutie, ktorým potvrdila uloženú pokutu 66 000 Eur pre CK HECHTER. Inšpektormi SOI bolo v dňoch 29.06.2016, dňa 04.07.2016, dňa 18.07.2016 a dňa 25.07.2016 zistené, že účastník konania nedodržal zákaz používať nekalé obchodné praktiky. Zároveň bolo zistené, že došlo k preukázateľnému porušeniu vydaného predbežného opatrenia č. 2069/04/2016 zo dňa 22.07.2016, uloženéhoPrečítať si viac oPOKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ[…]

SOI VARUJE PRED ĎALŠOU CESTOVNOU KANCELÁRIOU – SUNFLOWER TOURS

SOI VARUJE PRED ĎALŠOU CESTOVNOU KANCELÁRIOU – SUNFLOWER TOURS

SUNFLOWER TOURS s. r. o. predložil Slovenskej obchodnej inšpekcii dňa 19. 08. 2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávaným subjektmi organizujúcimi turistické služby Na základe výzvy Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj zo dňa 11.08.2016 doložila spoločnosť SUNFLOWER TOURS s.r.o. dňa 19.08.2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávanýmPrečítať si viac oSOI VARUJE PRED ĎALŠOU CESTOVNOU KANCELÁRIOU – SUNFLOWER TOURS[…]