NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ

NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ

Okresný súd Košice I rozhodol o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 (predtým podnikajúcej aj ako Prvá československá poisťovňa, a.s. alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s.).[1] Národná banka Slovenska preto vydáva informáciu a odporúčanie pre finančných spotrebiteľov, klientov spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s. Vyhlásením konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne zanikajú poistné zmluvy uzatvorené poisťovňou alebo zaisťovňou ako poistiteľom. Národná banka Slovenska upozorňuje finančných spotrebiteľov, žePrečítať si viac oNBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ[…]