POZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“

POZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“

Národná banka Slovenska (NBS) považuje za potrebné informovať verejnosť aj o činnostiach subjektov, ktoré nepodliehajú jej dohľadu, a to s cieľom chrániť spotrebiteľa a tiež preto, že jednotné pravidlá pre oblasť crowdfundingu1)doteraz neboli prijaté. Cieľom pozície NBS k oblasti crowdfundingu je poskytnúť verejnosti aktuálne informácie o tejto oblasti a zároveň poukázať na možné riziká. A. Všeobecne o crowdfundingu Vo všeobecnosti pod pojmomPrečítať si viac oPOZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“[…]