SOI UPOZORŇUJE PRED KRYPTOMENAMY

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky niektorých spoločností, ponúkajúcich tzv. kryptomeny.

Podstatou uvedených praktík je nabádanie spotrebiteľov, ktorí sa do systému zapojili, na masívny nábor nových členov. Ide o jednu z hlavných čŕt pyramídových hier, pri ktorých sú členovia systému vyplácaní z investícií nových členov.

Spoločnosti ponúkajúce kryptomeny sa taktiež prostredníctvom sociálnych médií snažia propagovať danú kryptomenu uvádzaním rastu jej ceny, ktorá sa nedá nijako relevantne overiť. Spotrebiteľovi nie sú pred uzatvorením zmluvy poskytnuté žiadne informácie o zrealizovaných transakciách a ani o dôvodoch uvádzaného nárastu ceny kryptomeny, ktoré by prezentovanú cenu kryptomeny potvrdili.

Ďalším spoločným znakom sú sľubované zisky až vo výške 50 % a prípadný ďalší nárast ceny ponúkanej kryptomeny po vstupe na burzu.

Vzhľadom na to, že spoločnosti ponúkajúce kryptomeny majú sídlo mimo územia SR, Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená ich činnosť preverovať.

Z uvedeného dôvodu a s poukazom na to, že ide o spoločnosti mimo dozornú pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie preto vyzývame spotrebiteľov, aby dôkladne zvážili svoje rozhodnutie, týkajúce sa zakúpenia produktov od spoločností, ktoré spotrebiteľov nedostatočne informujú o výhodách a rizikách ponúkaných produktov. Z uvedeného dôvodu odporúčame spotrebiteľom, aby si vo vlastnom záujme zistili o spoločnosti ponúkajúcej im kryptomenu čo najviac informácii a overili jej hodnovernosť.

Zdroj: SOI

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *