POKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila rozhodnutie, ktorým potvrdila uloženú pokutu 66 000 Eur pre CK HECHTER.

Inšpektormi SOI bolo v dňoch 29.06.2016, dňa 04.07.2016, dňa 18.07.2016 a dňa 25.07.2016 zistené, že účastník konania nedodržal zákaz používať nekalé obchodné praktiky. Zároveň bolo zistené, že došlo k preukázateľnému porušeniu vydaného predbežného opatrenia č. 2069/04/2016 zo dňa 22.07.2016, uloženého podľa § 21 ods.1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predmetnou činnosťou, predajom vlastných zájazdov bez poistenia alebo bankovej záruky, uvádzal účastník konania spotrebiteľov do omylu, čo mohlo spôsobiť, že by spotrebiteľ urobil rozhodnutie, ktoré by inak neurobil.

Celé rozhodnutie SOI nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *