M.BOHOŠ PRE BRATISLAVSKÝ KURIÉR

S predsedom Združenia na ochranu práv spotrebiteľov Martinom Bohošom sme sa porozprávali o činnosti Spotrebiteľského právneho centra a o tom, s akými problémami sa spotrebitelia najčastejšie stretávajú a ako sa im dá pomôcť.

Prečo ste sa rozhodli založiť Spotrebiteľské právne centrum, komu je prioritne určené a z čoho ho financujete?

M.Bohoš: Myšlienka založiť občianske združenie zamerané na ochranu práv spotrebiteľov vznikla asi pred dvomi rokmi. V rámci právnej praxe som sa spolu s kolegami stretával a stretávam s obrovským dopytom spotrebiteľov po bezplatnej právnej pomoci pri riešení ich právnych problémov, a to najmä finančných, ktoré majú bohužiaľ v mnohých prípadoch často negatívny až dramatický dopad na ich každodenný život. Málo sa vie o tom, že na Slovensku dnes prebieha takmer tri milióny exekučných konaní, z nich významnú časť tvoria prípady nebankových inštitúcií a spotrebiteľov, ktorí s nimi uzatvorili úverové zmluvy alebo zmluvy o pôžičke s neprimeranými podmienkami. Je to spôsobené najmä tým, ževeľká časť občanov sa ako bežní spotrebitelia nedokážu svojpomocne brániť nekalým praktikám nebankových subjektov, podomových predajcov, veľkých finančných domov, energetických spoločností alebo vymáhačských spoločností. Títo ľudia akútne potrebujú včasnú právnu pomoc a ochranu a ako jedna z možných foriem právnej pomoci prichádza do úvahy práve pomoc prostredníctvom občianskeho združenia fungujúceho podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľské právne centrum má ambíciu pomáhať a chrániť práva veľkého počtu spotrebiteľov v rámci celého Slovenska. Veríme, že tento projekt bude úspešný a podarí sa nám vytvoriť efektívny a užitočný systém právnej pomoci, ktorý nebude závislý na štátnych a verejných dotačných programoch.Združenie je v súčasnosti financované formou členských príspevkov, v budúcnosti tiež počítame s materiálnou a finančnou podporou od našich partnerov.

Odkedy vaše združenie funguje a s akými problémami sa na Vás ľudia najčastejšie obracajú?

M.Bohoš:Aktívne fungujeme od jesene minulého roka, pričom v našej agende jednoznačne dominujú problémy z finančnej oblasti, a to najmä agresívne vymáhanie častokrát neoprávnených finančných nárokov voči spotrebiteľom zo strany nebankových subjektov. Evidujeme však zo strany našich členov aj veľa spotrebiteľských problémov so štandardnými bankami, poisťovňami, energetickými a telekomunikačnými spoločnosťami, ktoré pôsobia na Slovensku. Hoci notoricky známe sú najmä problémy s pofidérnymi nebankovkami a úžerníckymi praktikami vyúsťujúcimi často do likvidačných exekúcií. Vážne sa podľa môjho názoru treba zaoberať aj kultiváciou vzťahu podnikateľ – spotrebiteľ v prípade praxe podnikateľských subjektov s častokrát renomovaným zahraničným akcionárskym zázemím, ktoré ľudia vnímajú spravidla ako štandardné a teda seriózne, pričom sú menej obozretní a teda náchylní akceptovať aj neprijateľné zmluvné podmienky.

Ktoré Vaše služby sú zadarmo a za čo klient platí?

M.Bohoš: Ako nezisková organizácia sme financovaní výlučne z členských príspevkov našich členov a darov od našich podporovateľov. Na účely poskytovania právnej pomoci nemáme od štátu žiadne finančné dotácie. S riadnym členstvom v našom združení je spojená povinnosť uhradiť ročný členský poplatok, pričom pre každého člena združenia následne zabezpečujeme včasné a efektívne riešenie spotrebiteľského problému formou mimosúdnej dohody s dodávateľom. V prípade, ak je uplatnenie práv a nárokov našich členov potrebné riešiť súdne, sme pripravení členov bezplatne právne zastupovať počas celej doby súdneho sporu. Členom Spotrebiteľského právneho centra sú naši pracovníci tiež pripravení poskytnúť potrebné informácie a asistenciu telefonicky, prostredníctvom emailu alebo osobne, na ktorejkoľvek pobočke.

Aké základné vedomosti by mal mať občan SR v súvislosti s ochranou svojich spotrebiteľských práv? V čom sú podľa vás najväčšie nedostatky pri ich uplatňovaní?

M.Bohoš:Takmer polovica Slovákov uvádza, že nepozná svoje práva, keď si berie úver na kúpu auta alebo keď si kupuje zájazd organizovaný cestovnou kanceláriou. Takmer dve tretiny Slovákov priznali, že nepoznajú svoje práva súvisiace s nakupovaním na internete alebo prostredníctvom zásielkového predaja. Väčšina slovenských spotrebiteľov nezvláda každodenné výpočty, nerozumie kľúčovým informáciám a nevie rozpoznať nezákonné obchodné praktiky. Potrebujeme zmenu paradigmy v systéme vzdelávania už na stupni základných škôl. Spotrebiteľská výchova a finančná gramotnosť je pre budúci život mladých ľudí podľa mojich skúseností podstatne dôležitejšia, ako hĺbkové vedomosti z fyziky alebo chémie. A čo tiež potrebujeme veľmi naliehavo je namiesto bujnejúcej a už neprehľadnej spotrebiteľskej legislatívy definovať jednoduché spotrebiteľské desatoro, ktoré nebude mať problém ovládať „o polnoci“ žiadny študent ani dôchodca.

pôvodný článok nájdete TU

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *