ÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

ÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA

Plénum ÚS SR rozhodovalo o návrhu Okresného súdu Košice II o tom, či je paragraf 5b zákona o ochrane spotrebiteľa v súlade Ústavou SR. Prihliadanie všeobecných súdov na premlčanie pohľadávok spoločností, ktoré si ich uplatňujú od svojich zákazníkov, podľa rozhodnutia sudcov nie je v súlade s ústavou. Pripomeňme si znenie sporného paragrafu: § 5b Orgán rozhodujúci oPrečítať si viac oÚSTAVNÝ SÚD KONŠTATOVAL NEÚSTAVNOSŤ ČASTI ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA[…]

NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ

NBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ

Okresný súd Košice I rozhodol o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 (predtým podnikajúcej aj ako Prvá československá poisťovňa, a.s. alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s.).[1] Národná banka Slovenska preto vydáva informáciu a odporúčanie pre finančných spotrebiteľov, klientov spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s. Vyhlásením konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne zanikajú poistné zmluvy uzatvorené poisťovňou alebo zaisťovňou ako poistiteľom. Národná banka Slovenska upozorňuje finančných spotrebiteľov, žePrečítať si viac oNBS: ZMLUVY POISŤOVNE RAPID LIFE ZANIKAJÚ[…]

POZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“

POZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“

Národná banka Slovenska (NBS) považuje za potrebné informovať verejnosť aj o činnostiach subjektov, ktoré nepodliehajú jej dohľadu, a to s cieľom chrániť spotrebiteľa a tiež preto, že jednotné pravidlá pre oblasť crowdfundingu1)doteraz neboli prijaté. Cieľom pozície NBS k oblasti crowdfundingu je poskytnúť verejnosti aktuálne informácie o tejto oblasti a zároveň poukázať na možné riziká. A. Všeobecne o crowdfundingu Vo všeobecnosti pod pojmomPrečítať si viac oPOZÍCIA NBS KU CROWDFUNDINGU – POŽIČIAVANIU FORMOU „LENDINGU“[…]

NBS: UPOZORNENIE NA FOREX ROBOTY

NBS: UPOZORNENIE NA FOREX ROBOTY

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom, vývojom a distribúciou softwarových riešení, ktoré ponúkajú obchodovanie na trhu s cudzími menami tzv. FOREX. Ide o programové vybavenie známe aj pod názvom FOREX roboty, ktoré fungujú spravidla ako nadstavba pre štandardné obchodné platformy ako napr. populárny Metatrader. Na to, aby boli tieto FOREX roboty aktivované,Prečítať si viac oNBS: UPOZORNENIE NA FOREX ROBOTY[…]

NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY

To, že nekalé obchodné praktiky sú zakázané, vie snáď každý spotrebiteľ. Napriek tomu sa s nekalými obchodnými praktikami môže spotrebiteľ stretnúť každý deň. STALI STE SA OBEŤOU NEKALEJ OBCHODNEJ PRAKTIKY? POMÔŽEME VÁM. Ako ale rozpoznať nekalú obchodnú praktiku? Čo sa môže považovať za nekalú obchodnú praktiku a čo sa považuje za nekalú obchodnú praktiku vždy a za každýchPrečítať si viac oNEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY[…]

EXEKUOVANÝCH DÔCHODCOV PRIBÚDA

EXEKUOVANÝCH DÔCHODCOV PRIBÚDA

Počet dôchodcov, ktorí čelia exekúcii, narastá. Sociálna poisťovňa kráti už viac ako 30 tisíc dôchodkov, najčastejšie v prospech nebankových subjektov. Tie začala Národná banka po udelení licencií kontrolovať cez tajných agentov a má už aj prvé nálezy. Video dostupné tu:  

NA SLOVENSKU MÁME 3 MILIÓNY EXEKÚCIÍ!

NA SLOVENSKU MÁME 3 MILIÓNY EXEKÚCIÍ!

Po necelých desiatich rokoch prvý náznak zlepšenia. Počet ľudí, ktorí sa dostali do exekúcie, sa výrazne znížil. Kým pred dvoma rokmi súdy rozhodli o vyše 660-tisíc exekúciách, vlani ich bolo takmer o 111-tisíc menej. Od roku 2005 počet žiadostí o exekúcie stúpal a s nimi rástlo aj množstvo rozhodnutí súdov, ktoré ich dovoľovali. Za minulýPrečítať si viac oNA SLOVENSKU MÁME 3 MILIÓNY EXEKÚCIÍ![…]