POKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ

POKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila rozhodnutie, ktorým potvrdila uloženú pokutu 66 000 Eur pre CK HECHTER. Inšpektormi SOI bolo v dňoch 29.06.2016, dňa 04.07.2016, dňa 18.07.2016 a dňa 25.07.2016 zistené, že účastník konania nedodržal zákaz používať nekalé obchodné praktiky. Zároveň bolo zistené, že došlo k preukázateľnému porušeniu vydaného predbežného opatrenia č. 2069/04/2016 zo dňa 22.07.2016, uloženéhoPrečítať si viac oPOKUTA PRE CK HECHTER POTVRDENÁ[…]