NBS: SPOLOČNOSŤ SHEDLIN JE V KONKURZE

NBS: SPOLOČNOSŤ SHEDLIN JE V KONKURZE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje investorov vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Strasse 369, 90471 Norimberg, Spolková republika Nemecko, IČO: HRA15670, že k dátumu zverejnenia tohto upozornenia vyhlasovateľ nepredložil Ročnú finančnú správu za rok 2016 NBS spolu s dokladmi o ich zverejneníPrečítať si viac oNBS: SPOLOČNOSŤ SHEDLIN JE V KONKURZE[…]

ZA TOVARY A SLUŽBY PLATÍ S OMEŠKANÍM TAKMER ŠTVRTINA SLOVÁKOV

ZA TOVARY A SLUŽBY PLATÍ S OMEŠKANÍM TAKMER ŠTVRTINA SLOVÁKOV

Za tovary a služby platí na Slovensku s omeškaním 23 % zákazníkov, pričom nevymožiteľné sú 4 % pohľadávok. Vyplýva to z reprezentatívnej štúdie inkasnej spoločnosti EOS Group „European Payment Practices“ 2017, podľa ktorej je dôsledkom zlého stavu uhrádzania pohľadávok aj to, že spoločnosti pôsobiace na Slovensku s ročným obratom viac ako 10 miliónov eur čakajú na sumu v priemerePrečítať si viac oZA TOVARY A SLUŽBY PLATÍ S OMEŠKANÍM TAKMER ŠTVRTINA SLOVÁKOV[…]