SOI UPOZORŇUJE NA IBRAINER

SOI UPOZORŇUJE NA IBRAINER

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na spotrebiteľský prieskum, realizovaný prostredníctvom dotazníka na webovej stránke http://best-coupon-offer.com/sk/100/NewConsumeSurvey_sk/?referrer=3108. Priamo pod dotazníkom je zverejnený text, upozorňujúci na to, že ide o predplatenú službu iBrainer s automatickou obnovou spolu s návodom, akým spôsobom je možné predplatné služby bezplatne zrušiť. Spotrebiteľ však nemusí reflektovať skutočnosť, že informácia v znení „Toto jePrečítať si viac oSOI UPOZORŇUJE NA IBRAINER[…]