UPOZORNENIE NBS NA ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI PLUSTOCKS LIMITED

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti PLUSTOCKS LIMITED,  6 Cambridge Court, 210 Shepherds Bush Road, London, W6 7 NJ, Spojené kráľovstvo (ďalej aj ako „spoločnosť). Spoločnosť ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky.

Spoločnosť PLUSTOCKS LIMITED ponúka zhodnotenie vkladov (investícií) klientov s vysokým výnosom prostredníctvom investícií do rôznych komodít ako káva, pšenica, platina ako aj investícií do akcií rôznych spoločností ako Amazon, Apple alebo Alibaba. Okrem vysokých výnosov poukazuje spoločnosť aj na veľmi nízku mieru investičného rizika, keďže investovanie je podľa tvrdenia spoločnosti plne kryté poistením vkladov. Spoločnosť ponúkala svoje služby prostredníctvom oficiálneho webového sídla https://plustocks.com, ktoré je k dnešnému dňu už neaktívne ako aj prostredníctvom iných osôb, ktoré boli so spoločnosťou v obchodnom styku. Podľa informácií dostupných Národnej banke Slovenska bola spoločnosť dňa 4.4.2017 vymazaná z príslušného Obchodného registra.

Národná banka Slovenska, ako inštitúcia oprávnená udeľovať povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh, upozorňuje, že spoločnosť PLUSTOCKS LIMITED nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne Národná banka Slovenska neeviduje spoločnosť ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Zároveň upozorňujeme potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou na území Slovenskej republiky.

Podnikateľská činnosť spoločnosti PLUSTOCKS LIMITED nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít spoločnosti PLUSTOCKS LIMITED nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Zdroj: NBS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *