PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE ÚVERY

PRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE ÚVERY

Pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov sa opäť sprísnili. Národná banka Slovenska dáva do pozornosti, že novelou zákona o spotrebiteľských úveroch (zákon č. 438/2015 Z. z.) prišlo koncom roka 2015 k zmenám niektorých zákonných pravidiel, ktoré platia pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Viaceré praktiky, ktoré teraz zákon zakazuje, NBS hodnotila aj podľa doterajšej úpravy ako praktiky, ktorými sa obchádzali zákonné pravidlá oPrečítať si viac oPRÍSNEJŠIE PRAVIDLÁ PRE ÚVERY[…]