NBS:PROBLÉMY S NEBANKOVKAMI TRVAJÚ

Nebankové spoločnosti môžu od 1. septembra 2015 poskytovať pôžičky, len ak majú licenciu od Národnej Banky Slovenska (NBS). Novú licenciu na poskytovanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek právoplatne získalo k 15.11.2015 22 nebankových spoločností, pričom v minulom roku bolo v registri veriteľov zapísaných viac než 250 nebankoviek. Hoci sa počet nebankoviek výrazne preriedil, neznamená to, že spôsob ich podnikania sa zásadne zmenil a spotrebiteľ nemusí byť pri podpisovaní zmluvy s nebankovkou rovnako oboztretný ako v minulosti. Práve naopak. Licenciu získali aj veľké nebankové spoločnosti, s ktorými sa v minulosti spájalo množstvo problémov v oblasti poškodzovania práv spotrebiteľov a rozsiahle používanie nekalých obchodných praktík. Inšpektori NBS v uplynulých mesiacoch vykonali kontrolu už licencovaných nebankoviek pod utajenou identitou. Výsledky týchto kontrol sú alarmujúce, preto NBS prostredníctvom svojej internetovej stránky upozorňuje spotrebiteľov na najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky zistené u nebankoviek.

Na čo si dávať pozor?

1. Predajca nepreveruje príjem spotrebiteľa.

Preverenie príjmu spotrebiteľa pred poskytnutím úveru je povinné zo zákona, no realita je niekedy iná. Predajca dostatočne nepreverí príjem spotrebiteľa a jeho schopnosť splatiť požičané peniaze, čím ho vystavuje riziku, že nebude vedieť úver splatiť, čo  môže skončiť  napr. dražbou majetku spotrebiteľa. Prečo predajca príjmy nepreverí? Lebo chce poskytnúť čo najviac úverov bez ohľadu na to, že tým ohrozuje platobnú schopnosť spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ úver nespláca, tak mu siahne na jeho majetok. Taktiež si treba dávať pozor na navádzanie uvádzať vyšší príjem ako spotrebiteľ reálne má. Ak vznikne následne problém so splácaním, v nevýhode bude spotrebiteľ, nie nebanková spoločnosť, lebo spotrebiteľ uviedol nepravdivú výšku príjmu.

DOBRÁ RADA: NEDOSTAŇTE SA DO PROBLÉMOV SO SPLÁCANÍM a neberte si úver, ak nemáte na jeho splatenie.

2. Spotrebiteľský úver bol poskytnutý v hotovosti.

Zo zákona nie je možné poskytnutie spotrebiteľského úveru v hotovosti. V skutočnosti však niektoré spoločnosti spotrebiteľom úver v hotovosti poskytnú. Prečo to robia? Z vyplatenej sumy spotrebiteľovi odrátajú spracovateľský poplatok alebo poplatok za vyplatenie úveru v hotovosti, a tak poskytnú spotrebiteľovi menej peňazí ako je uvedené na zmluve, pričom o tom neexistuje dôkaz.

Taktiež komunikujú výplatu úveru v hotovosti ako výhodu, no porušujú tým zákon.

Čo to znamená? Spotrebiteľ si napr. zoberie úver 300€ a súhlasí s výplatou v hotovosti, pričom mu spoločnosť vyplatí napríklad o 50€ menej a odôvodňuje to tým, že si už strhla prvú splátku úveru alebo platbu za doplnkovú službu.

DOBRÁ RADA: NENECHAJTE SI VYPLATIŤ MENEJ AKO JE UVEDENÉ NA ZMLUVE O ÚVERE.

3. Predajca ponúka spotrebiteľovi takzvané „doplnkové služby“ k úveru.

Čo to znamená? Zoberiete si napríklad úver vo výške 300€ a zároveň podpíšete doplnkovú službu, ktorá stojí ďalších takmer 300€ (pritom ide iba o vyberanie splátok na určenom mieste v hotovosti a nie zasielanie na účet). Zdá sa vám to nereálne a takúto službu by ste si nikdy nezobrali? Realita je však taká, že veľká časť spotrebiteľov si zoberie úver s touto službou. Prečo to tak je? Lebo predajca im tvrdí, že bez doplnkovej služby mu úver poskytnúť nevie, čo nie je pravda. Prečo to predajca robí? Lebo chce zarobiť na spotrebiteľovi viac aj napriek tomu, že má zákonom stanovené koľko najviac môže stáť spotrebiteľský úver. 

DOBRÁ RADA: UŠETRITE a neuzatvárajte zmluvy o „doplnkových službách“.

4. Spotrebiteľ musel podpísať zmenku ako zabezpečenie úveru.

Nebanková spoločnosť má zo zákona zakázané požadovať od spotrebiteľa zabezpečiť úver zmenkou. Vyskytli sa však prípady, kedy spotrebiteľ podpísal zmenku ako zabezpečenie úveru. Prečo je tento postup zakázaný? Lebo spotrebiteľ sa podpisom zmenky dostáva do nevýhody pri probléme so splácaním úveru. Pri zmenke je spotrebiteľ na súde vo veľmi nevýhodnej pozícii a má obmedzené možnosti ochrany svojich práv.

DOBRÁ RADA: NEPODPISUJTE ZMENKY PRI SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE.

5. Živnostníkovi bol poskytnutý podnikateľský úver aj keď ho chcel na súkromné účely.

Predajca tvrdil spotrebiteľovi, že keďže je živnostník, nemôže si zobrať spotrebiteľský úver ako fyzická osoba, aj keď peniaze potrebuje na súkromné účely. Toto však nie je pravda. Prečo to robil? Lebo na podnikateľské úvery sa nevzťahujú zákony o ochrane spotrebiteľa. Týmto má predajca viac možností, ako úver zabezpečiť, väčšiu voľnosť v cene úveru a úver môže vyplatiť aj v hotovosti. Preto je pre predajcu ľahšie poskytnúť podnikateľský úver aj za cenu toho, že z pohľadu nákladov a práv je pre spotrebiteľa v tomto prípade nevýhodnejší.  

DOBRÁ RADA: ÚVER NA SÚKROMNÉ ÚČELY SI BERTE AKO SPOTREBITEĽ, nie ako podnikateľ. Aj živnostník si môže zobrať spotrebiteľský úver.

AKO SA BRÁNIŤ?

1.    Ste si vedomí svojich práv a podpíšete iba zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Doplnkové služby, o ktoré nemáte záujem, odmietnete.

2.       Výplatu úveru v hotovosti neberte ako výhodu. Môžete dostať menej ako ste podpísali na zmluve.

3.       Poskytnutie úveru bez dokladovania príjmu neberte ako výhodu a v žiadnom prípade nepristúpite na uvádzanie vyššieho príjmu ako reálne máte.

4.       Nikdy nesúhlaste so zabezpečením úveru zmenkou.

5.       Ak ste živnostník a peniaze potrebujete na súkromné účely, trváte na poskytnutí spotrebiteľského úveru.

6.       Ak predajca nie je ochotný poskytnúť vám úver ako fyzickej osobe, bez doplnkových služieb, bez výplaty úveru v hotovosti, bez podpisu zmenky alebo overiť váš príjem, úver odmietnete podpísať.

7.       Ak sa stretnete s uvedenou praktikou, môžete sa obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a podať sťažnosť na nebankovú spoločnosť, prípadne sa obrátiť na spotrebiteľské združenie, ktoré podnet na NBS spracuje a podá vo Vašom mene.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *