NBS: SPOLOČNOSŤ SHEDLIN JE V KONKURZE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje investorov vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Strasse 369, 90471 Norimberg, Spolková republika Nemecko, IČO: HRA15670, že k dátumu zverejnenia tohto upozornenia vyhlasovateľ nepredložil Ročnú finančnú správu za rok 2016 NBS spolu s dokladmi o ich zverejnení a ani ich nezverejnil na svojom webovom sídle, ktoré už v súčasnosti nemá.

Zároveň NBS upozorňuje, že spoločnosť SHEDLIN Capital AG vstúpila do konkurzu dňa 26.11.2014 na miestnom súde v Norimbergu, ktorá podľa Prospektu investícií je osobou ovládajúcou vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosť SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG.

Zdroj: NBS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *