DÔCHODCOVIA SÚ ĽAHKÁ OBEŤ

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje spotrebiteľov na závažné porušenia povinností predávajúcich a organizátorov predajných a prezentačných akcií. Platí to pre tieto podnikateľské subjekty:

AIDAN, s. r. o., Riazanská 2 – SOI upozorňuje na obchádzanie povinnosti uložených v zákone zriaďovaním a následným zrušovaním prevádzkarní na celom území SR za používanie nekalých obchodných praktík, ktoré narušujú ekonomické správanie osobitne zraniteľných spotrebiteľov a upieranie práv spotrebiteľov vo vzťahu k zodpovednosti za vady výrobkov, servisu, náhradným dielcom, výmeny alebo opravy…

PANITREX, s. r. o., Klincová 37/B – uskutočnenie akcie bez zverejnenia písomného oznámenia na webovom sídle SOI, predaj výrobkov za cenu vyššiu oproti cene uvedenej v písomnom oznámení, prijatie/žiadanie kúpnej ceny za ponúkaný tovar na predajných akciách, oddeľovanie spotrebiteľov od ostatných účastníkov z dôvodu zlosovania a hry o ceny, upieranie práva na odstúpenie od zmluvy nepreberaním poštových zásielok.

PRODUCT FINANCE, s. r. o., Seberíniho 1 – neplnenie povinnosti písomne oznámiť uskutočnenie predajných akcii, prijatie/žiadanie kúpnej ceny za ponúkaný tovar na predajných akciách, používanie agresívnych obchodných praktík a oddeľovanie spotrebiteľov od ostatných účastníkov, upieranie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na predajnej a prezentačnej akcii.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Zákon vymedzuje povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť používaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík počas predajných akcií, pri ktorých často dochádza k zneužívaniu dôvery a objektívnej slabosti zraniteľných spotrebiteľov.

Seniori sú osobitne zraniteľnou skupinou dotknutých spotrebiteľov, ktorí patria do skupiny znevýhodnených spotrebiteľov a ktorým sa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane spotrebiteľa poskytuje dodatočná miera ochrany, vzhľadom na ich zraniteľné postavenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *