NEBANKOVKY BUDÚ POD DOHĽADOM NBS

ZDROJ: SITA, podnikam.sk

Výkon dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov by sa mal zvýšiť a mal by byť transparentnejší. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorú v stredu s pripomienkami schválila vláda. „Pripomienky boli technického charakteru z úseku legislatív, nič obsahové,“ skonštatoval po rokovaní vlády minister financií Peter Kažimír.

Novelou by sa mal zaviesť povoľovací proces pre veriteľov. Taktiež by sa mala zaviesť povinnosť nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch. Dôvodom má byť posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver. 

Proces zápisu do registra veriteľov sa nahradí povoľovacím konaním

To bude podmienené splnením viacerých zákonom uložených povinností. Povoľovací proces vykonávaný Národnou bankou Slovenska je rozlíšený obmedzeným a neobmedzeným povolením závislým od objemu poskytnutých úverov. Súčasne sa zavedie licenčný proces pre iných veriteľov, ktorí poskytujú iné ako spotrebiteľské úvery. Každý veriteľ bez ohľadu na rozsah povolenia bude musieť pre získanie povolenia splniť určitý minimálny štandard podmienok.

Úlohou Národnej banky Slovenska, ako orgánu udeľujúceho povolenie, je preveriť vhodnosť potenciálneho veriteľa pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Postupom sprísnenia podmienok pre podnikanie v oblasti spotrebiteľských úverov by sa mali zaviesť rôzne kritéria. Tie by mali podľa návrhu zabrániť vstupu subjektov, ktorých praktiky sú často prezentované ako nežiaduce a mnohé z nich na základe rozhodnutí súdov Slovenskej republiky uznané ako nezákonné. 

Dlžníkov dôkladne preveria

Cieľom povinnosti nahliadnutia do aspoň jedného registra údajov o spotrebiteľských úveroch je zabezpečiť zo strany veriteľov čo najpresnejšie posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Veriteľ je na základe zákona povinný poskytovať po uzatvorení zmluvy o spotrebiteľskom úvere do aspoň jedného registra zákonom stanovené údaje.

S ohľadom na povinnosť veriteľa nahliadať do registra údajov o spotrebiteľských úveroch sa písomný súhlas so spracovaním osobných údajov nahrádza súhlasom spotrebiteľa na základe zákona. 

Na nebankovky dohliadne NBS

Nebankové subjekty budú teda musieť podľa Kažimíra splniť veľmi prísne podmienky. Ich dodržiavanie bude mať na starosti opäť Národná banka Slovenska, ktorá má podľa ministra financií skúsenosti z dohliadania rôznych subjektov, ako sú banky alebo poisťovne.

Zároveň budú musieť v rámci hodnotenia klienta vytvoriť register svojich klientov. Problém totiž podľa Kažimíra je to, že viaceré rodiny si požičiavajú mimo bánk a nie sú schopné pôžičky splácať. 

Tlak na prečistenie trhu

Kažimír si je istý, že táto novela pomôže prečisť trh. „Náš odhad je, že počet nebankových subjektov klesne približne o dve tretiny, teda zo zhruba 270 subjektov na úroveň okolo 70 subjektov. Na trhu by tak mali ostať len tí najprofesionálnejší, ktorí nebudú robiť hanbu tomuto remeslu,“ skonštatoval Kažimír. 

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. apríla 2015 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudnú účinnosť 30. septembra 2015. Ako doplnil Kažimír, týmto zákonom ukončili na vládnej úrovni projekt ochrany spotrebiteľa v tomto volebnom období.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *