NOVÉ KOMPETENCIE PRE NBS OD 1.1.2015

ZDROJ: etrend.sk, SITA

Spotrebitelia na finančnom trhu by mali dostať väčšiu ochranu. Tvrdí to rezort financií v súvislosti s novelou zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorú schválila vláda.

Po novom by pritom mala spotrebiteľov na finančnom trhu chrániť Národná banka Slovenska. Tá by podľa návrhu novely mala dostať väčšie právomoci. Novela by podľa návrhu mala byť účinná od januára budúceho roka.

Pri porušení práv spotrebiteľov zo strany finančných inštitúcií bude môcť Národná bankaSlovenska udeľovať sankcie. Podľa závažnosti sa rozsah sankcií pohybuje od drobných pokút až po odobratie licencie. Kontrolóri budú vedieť uložiť sankciu aj priamo na mieste kontroly.

Novela zákona prináša aj nové druhy sankcií. Ide napríklad o prirážky k ročnému príspevku. Práve tie by mali byť podľa rezortu financií jedným zo zdrojov financovania rozšírenia pôsobnosti Národnej banky Slovenska.

Okrem toho rezort financií navrhuje financovať novú kontrolnú činnosť z ročných príspevkov od subjektov, na ktoré Národná banka Slovenska dohliada.

Krízové situácia by mala riešiť nová rada

Na Slovensku by sa mal zaviesť nový rámec prevencie a riešenia možných krízových situácií na finančnom trhu. Vzniknúť by mala rada pre riešenie krízových situácií a národný fond na zhromažďovanie peňažných príspevkov vybraných inštitúcií. Vyplýva to z návrhu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorý schválila vláda.

V spolupráci s NBS ho vypracovalo ministerstvo financií. Cieľom je implementovať eurosmernice, ktorými sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností.

Prioritou je zaviesť do praxe efektívny systém krízového manažmentu, ktorý pozostáva z troch fáz. V rámci prvej fázy by mali finančné inštitúcie povinnosť vpracovať plány ozdravenia. Druhá fáza sa týka možnej intervencie s cieľom vyriešiť situáciu. Tretie fáza rieši, čo robiť, ak záchrana upadajúcej spoločnosti je vo verejnom záujme a neexistujú žiadne iné riešenia ozdravenia inštitúcie. Nový zákon zároveň určuje novú inštitúciu, radu pre riešenie krízových situácií, ktorá bude vykonávať právomoci pri riešení krízových situácií finančných inštitúcií.

Taktiež by mal vzniknúť národný fond pre riešenie krízových situácií. Ide o účelový fond, s ktorým by hospodárila rada. V ňom by sa sústreďovali peňažné príspevky vybraných inštitúcií na financovanie krízových riešení. Vybrané finančné inštitúcie budú povinné uhrádzať do národného fondu pravidelné ročné príspevky, ako aj mimoriadne príspevky. Mimoriadny príspevok slúži na doplnenie zdrojov národného fondu na výdavky spojené s krytím výdavkov, ktoré vznikli použitím národného fondu pri riešení krízových situácií.

Predložený návrh bude mať podľa predkladateľov vplyv na banky a obchodníkov s cennými papiermi. Predpokladanú výšku administratívnych nákladov, ktoré by podniky museli vynaložiť pre implementáciu návrhu, zatiaľ podľa rezortu financií nie je možné kvantifikovať. Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *