NEVÝHODNÉ ROZŠÍRENÉ ZÁRUKY?

Pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb sa v Európe stávajú populárnymi záruky poskytované nad rámec zákona, tzv. rozšírené záruky. Tie však už predajcovia zvyknú spoplatňovať. Európske spotrebiteľské centrum (ECC-Net) urobilo prieskum, ktorý má spotrebiteľom pomôcť rozhodnúť sa, kedy je výhodné investovať do rozšírených záruk.

Pred zakúpením rozšírenej záruky odporúčame zvážiť trvanie záruky, či je dlhšie ako zákonná dvojročná. Spotrebiteľ by sa mal zaujímať, či bude musieť preukázať, že porucha výrobku bola spôsobená výrobou, či sa posudzuje, že ide o poruchu výrobku aj keď sa prejavila v prvých šiestich mesiacoch od jeho kúpy. Či predajca poskytne náhradný výrobok počas posudzovania poruchy alebo opravy. Treba sa zaujímať aj o reklamačný proces, či je jasný a zrozumiteľný a tiež, či predávajúci znáša náklady súvisiace s vrátením výrobku do predajne alebo do autorizovaného servisu, upozornil právnik Európskeho spotrebiteľského centra v SR Pavel Pavlovkin.

Záručná lehota na reklamáciu výrobku je v rámci Európskej únie minimálne dvojročná (24 mesiacov). Začína plynúť od zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Počas tejto lehoty má spotrebiteľ právo v prípade kazu výrobku požadovať od predávajúceho opravu alebo jeho výmenu za nový. V niektorých prípadoch má právo aj na vrátenie peňazí. Predávajúci je povinný poskytnúť zákonnú záruku bez ďalších poplatkov.

Pracovníci siete ECC-Net zozbierali údaje od 342 subjektov z 25 krajín. Prezreli 104 e-shopov, kontaktovali 127 predajcov a zmapovali aj postoje 543 spotrebiteľov. Prieskum ukázal, že niektoré rozšírené záruky obsahujú množstvo výnimiek z uplatňovania ustanovení, a preto neposkytujú oveľa väčšiu mieru ochrany spotrebiteľov ako bežná zákonná záruka. Na druhej strane, niektoré sa ukázali ako veľmi výhodné. Najmä, ak pokrývajú možnosť nehody alebo zlého použitia výrobku.

ECC-Net publikuje správu porovnávajúcu zákonné záruky a rozšírené záruky v krajinách EÚ, na Islande a v Nórsku. Spotrebiteľom má pomôcť porozumieť aké sú ich zákonné práva, aby sa mohli rozhodnúť, či investovať do rozšírených záruk. Obsahuje informácie o zákonných a rozšírených zárukách v Európe a zoznamy výhod, ktoré rozšírené záruky poskytujú. Ide o spoločný projekt siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net Európsky prehľad zákonných a rozšírených záruk. Správu v angličtine, jej skrátenú verziu v slovenčine a prehľad národných úprav podľa krajín sú k dispozícii na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *