Kto sme

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM je občianskym združením, cieľom ktorého je aktívne ochraňovať a presadzovať spoločné záujmy svojich členov (spotrebiteľov), vytvárať nadštandardný informačný priestor o európskej a slovenskej spotrebiteľskej legislatíve a ďalších spotrebiteľských „témach“ prostredníctvom spravodajského a asistenčného internetového portálu www.chranimespotrebitelov.sk a poskytovať svojim členom právnu pomoc a tiež poradenskú a asistenčnú podporu pri presadzovaní ich oprávnených záujmov a zákonných nárokov. Ambíciou združenia je tiež realizovať projekty v oblasti spotrebiteľského vzdelávania pre všetky vekové generácie, zapájať sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany práv spotrebiteľov a spolupracovať s orgánmi štátnej a verejnej správy, inštitúciami, záujmovými zväzmi, partnerskými organizáciami a podnikateľskými subjektmi s cieľom napomáhať vytváraniu priaznivého právneho prostredia a inštitucionálneho zázemia pre ochranu spotrebiteľských práv.

Čo robíme

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM pomáha občanom porozumieť a v praxi uplatňovať svoje spotrebiteľské práva. Prostredníctvom internetového portálu www.chranimespotrebitelov.sk poskytuje svojim členom ale aj širšej verejnosti užitočné informácie o ochrane spotrebiteľských práv, a to formou poradne, zverejňovania spotrebiteľských skúseností a spravodajského servisu. Svojim členom združenie ponúka kvalifikovanú právnu pomoc a zastupovanie na súdoch a tiež alternatívne riešenie sporov (ADR) prostredníctvom mediátora.

Niekoľko príkladov, čo pre vás môžeme urobiť…

Chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Povieme Vám kedy a akou formou môžete od uzatvorenej zmluvy o kúpe tovaru alebo služby odstúpiť alebo Vám vzor na odstúpenie od zmluvy rovno pripravíme.

Chystáte sa kúpiť nehnuteľnosť od developera?

Zmluvu od developera skontrolujeme a odporučíme úpravu ustanovení, ktoré sú v rozpore so zákonnými požiadavkami na spotrebiteľskú zmluvu.

Kúpili ste si tovar alebo službu, ktorá nemá požadované vlastnosti, avšak v reklamačnom konaní u predajcu ste neuspeli?

Preberieme agendu sťažnosti a uplatnenia Vašich finančných nárokov na naše združenie a zabezpečíme všetky ďalšie právne kroky k uplatneniu a ochrane Vašich nárokov.

Nevyplatila Vám poisťovňa finančné plnenie vo Vami očakávanej spravodlivej výške alebo od Vás požaduje neoprávnenú výšku poistného?

Pozrieme sa na to a s poisťovňou sa vo Vašom mene dohodneme alebo podáme na poisťovňu žalobu.

Podpísali ste v minulosti zmluvu, uznanie dlhu, súhlas so zrážkami zo mzdy, plnú moc, notársku zápisnicu alebo iný dokument a máte obavy, či ste neurobili chybu, za ktorú môžete draho zaplatiť? Napríklad z dôvodu skrytých poplatkov a pokút, ktoré ste si pri podpísaní dokumentu nevšimli?

Pošlite nám Vami podpísané dokumenty a naši právnici Vaše riziko zhodnotia a poskytnú Vám odborné rady ako ďalej postupovať, prípadne Vás ako člena budú rovno ďalej zastupovať.

Obťažujú Vás vymáhacie spoločnosti spôsobom, ktorý považujete za neetický a agresívny? Máte pochybnosti o pôvode vymáhaného dlhu a od vymáhacej spoločnosti ste nedostali požadované informácie?

Okamžite nás kontaktujte a poskytnite nám korešpondenciu od vymáhacej spoločnosti. V prípade akéhokoľvek porušenia alebo hrozby porušenia Vašich spotrebiteľských práv vykonáme voči konaniu vymáhacej spoločnosti všetky kroky, aby sme zabezpečili Vašu právnu ochranu.

Neváhajte, staňte sa členom a kontaktujte nás!

Oblasti, na ktoré pri ochrane spotrebiteľa zameriavame svoju pozornosť:

FINANČNÉ SLUŽBY (zmluvné vzťahy s bankami, poisťovňami, správcovskými spoločnosťami, finančnými sprostredkovateľmi)

ENERGIE (zmluvné vzťahy s dodávateľmi, alternatívnymi dodávateľmi a sprostredkovateľmi energetických služieb – voda, plyn, elektrická energia)

CESTOVANIE (zmluvné vzťahy s cestovnými kanceláriami, cestovnými agentúrami, letiskami, leteckými spoločnosťami a poskytovateľmi ubytovacích a stravovacích zariadení)

ZDRAVOTNÍCTVO (zmluvné vzťahy s poskytovateľmi zdravotných a lekárenskych služieb a so zdravotnými poisťovňami)

Orgány združenia:

Mgr. Ing. Peter CMOREJ
predseda združenia

JUDr. Eva MATISKOVÁ
podpredseda združenia

Ing. Slavomír MOLNÁR
podpredseda združenia

 

Pdf ikonaSTANOVY SPC 2017