Zdravotné ujmy

Nebola Vám zdravotná starostlivosť poskytnutá v zodpovedajúcej kvalite?

Utrpeli ste úraz v dôsledku zanedbania povinnosti inej osoby?

Utrpeli ste zdravotnú ujmu v dôsledku zlej liečby, požitím infikovanej stravy alebo v dôsledku náhleho zhoršenia životného prostredia, ktoré má známeho vinníka?

Napíšte nám, budeme Vás zastupovať.

Vzhľadom na množstvo požiadaviek upozorňujeme, že nárok na prednostné poradenstvo majú členovia občianskeho združenia SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM. Členom sa môžete stať tu. Požiadavky ostatných spotrebiteľov riešime podľa časových možností našich pracovníkov.

Ďakujeme za pochopenie