Vzdelávacia činnosť

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM za účelom stáleho zlepšovania spotrebiteľsko – podnikateľského prostredia ponúka a organizuje tematické školenia pre občanov, školy, záujmové združenia, podnikateľov a ich zamestnancov.

Školám a verejnosti ponúkame školenia v oblastiach:

Finančná gramotnosť

základné finančné pojmy a produkty, fungovanie úverov, vzájomný vzťah výnos / riziko, čo je reálne a čo je lož, ako rozpoznať podvod, ..

Z testov PISA vyplýva, že naši 15-roční nepoznajú finančné pojmy a riziká, bez čoho nebudú schopní robiť efektívne rozhodnutia a plnohodnotne sa zapojiť do ekonomického života. Za posledné tri roky sa žiaci výrazne zhoršili.

Na Slovensku je až 60% domácností odkázaných na úvery a pôžičky, ktoré sú mnohokrát nevyhnutné pre chod domácnosti.

Na Slovensku dnes prebieha takmer 3.500.000 exekučných konaní. Z nich významnú časť tvoria prípady nebankových inštitúcií a spotrebiteľov, ktorí s nimi uzatvorili zmluvy s neprimeranými podmienkami.

Som spotrebiteľ. Moje práva a povinnosti.

ako čítať zmluvy, čo je prejav vôle a čo nie, práva a povinnosti spotrebiteľa, neprijateľné zmluvné podmienky a ako sa brániť.

V prieskume Eurobarometra mnohí slovenskí spotrebitelia sami priznali, že nepoznajú svoje práva. Väčšina spotrebiteľov nezvláda každodenné výpočty, nerozumie kľúčovým informáciám, nevie rozpoznať nezákonné obchodné praktiky.

Podnikateľom ponúkame kvalifikovaný právny audit spotrebiteľských zmlúv a obchodných podmienok, ktoré pri svojej činnosti používajú.

V prípade záujmu nás kontaktujte.