Podporte nás


2 percentá z dane

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.
Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Prosíme, podporte NÁS!

Ďakujeme.

Názov: SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM

Právna forma: občianske združenie

IČO/SID: 42 363 721

Sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava

Ako poukázať 2%?

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Minimálne 3 EUR.
 • Vyberte si prijímateľa

       Názov: SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM

       Právna forma: občianske združenie

       IČO/SID: 42 363 721

       Sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2017:

 • Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 • Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Názov: SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM

       Právna forma: občianske združenie

       IČO/SID: 42 363 721

       Sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2017:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 € a celková splatná daň musí byť vyššia ako 400 € (800 €).
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

         a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do  31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

         b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:       

        Názov: SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM

        Právna forma: občianske združenie

        IČO/SID: 42 363 721

        Sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4  uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Podporte nás

V roku 2018 by sme radi rozšírili naše služby pre spotrebiteľov. Budeme veľmi vďační, ak naše snaženie podporíte akýmkoľvek finančným darom cez Darujme.sk alebo darom priamo na účet č.

 

IBAN: SK0883300000002801257323

 

V prípade záujmu o vystavenie potvrdenia o dare sa na nás neváhajte obrátiť.

Tím SPOTREBITEĽSKÉHO PRÁVNEHO CENTRA

ĎAKUJEME.