Kontakt

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM

sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava

mail: info@chranimespotrebitelov.sk

mobil: 0948 008 313