Kontakt

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM

sídlo: Záhradnícka 20, 811 07 Bratislava

mail: info@chranimespotrebitelov.sk

mobil: 0948 008 313